Pałac Inspiracji

Wkrótce więcej informacji. Zostań z nami.

Jesteśmy firmą od 28 lat specjalizującą się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego podjął się dedykowany do tego zadania multidyscyplinarny zespół ekspertów i specjalistów reprezentowanych przez INSPIRATION POINT S.A.

Spółka INSPIRATION POINT S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej SATERNUS.

Pałac

O inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont, adaptacja i rozbudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowickich Śląskich zlokalizowanego w centrum miasta przy ul. Chopina, wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Pałac Donnersmarcków jest jednym z najcenniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Celem rewitalizacji jest odnowienie: pałacu, przynależnych terenów parkowych i ogrodowych oraz historycznej zabudowy gospodarczej. Odrestaurowane przestrzenie zostaną przeznaczone na działalność komercyjną i społeczną.

W zabytkowych murach siemianowickiego Pałacu działa Browar Pałacowy warzący naturalne piwo rzemieślnicze z zachowaniem Bawarskiego Prawa Czystości Piwa z 1516 roku. Piwowarzy nie tylko warzą i sprzedają produkowany z sercem i pieczołowitością trunek, ale także dzielą się swoją wiedzą o technologii i historii piwowarstwa.

Kompleks Pałacowo-Parkowy

Pałac to nie tylko zabytkowe mury, ale też park i ludzie, którzy to miejsce tworzą. Niegdyś Pałac pełnił funkcje mieszkalną dla rodzin: Mieroszewskich i Henckel von Donnersmarck, którzy wokół Pałacu budowali ówczesne Siemianowice. Od 2013 roku rewitalizujemy kompleks, aby gościć tu mieszkańców miasta i regionu oraz gości przybywających tutaj z całego świata.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich "Pałac Inspiracji" zbiera i upowszechnia historię Pałacu oraz wspiera i prezentuje działania związane z jego rewitalizacją. Zespół Stowarzyszenia z zaangażowaniem przekazuje swoją wiedzę odwiedzającym Pałac.

Historia Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich

Zespół Pałacowo–Parkowy jest najcenniejszym zabytkiem Siemianowic Śląskich, a wraz z terenami przyległymi tworzy obszar rekreacyjny o znaczeniu ponadregionalnym. Założenie pałacowo-parkowe rodu Henckel von Donnersmarck w Siemianowicach Śląskich, w jego w historycznych granicach, obejmowało teren pomiędzy obecnymi ulicami: Parkową, Chopina, Spacerową, Dworską i Śląską (do niedawna ul. Świerczewskiego). W skład założenia wchodził ok. 20 hektarowy park, pałac klasycystyczny z elementami baroku, budynki gospodarcze, stajnie, ujeżdżalnia, tereny ogrodnicze (ogrody warzywne, sady) oraz dawny folwark ze spichlerzem. Właściwy park pałacowy jest obecnie Parkiem Miejskim, a w spichlerzu działa Muzeum Miejskie.

Obiekt znajduje się obecnie w posiadaniu Inspiration Point S.A., która przeprowadza generalny remont zabytku.

Historia założenia – ważniejsze daty i wydarzenia

Początek XVIIw. Ród Mieroszewskich zakupił dobra rycerskie wraz z wsią Siemianowice od rodziny Siemianowskich.

1692r. Dobra siemianowickie nabył Kasper Hunter von Grandon i posiadał je przez 26 lat do roku 1718.

1718r. Zakup Siemianowic przez ród Henckel von Donnersmarck (299 lat temu). Pierwsi właściciele Karol Józef Erdmann z żoną Marią Józefiną Henckel von Donnersmarck mieszkali jednak w Bytomskim ratuszu.

1768r. Siemianowicki Pałac stał się rezydencją rodziny Donnersmarck (249 lat temu).

1778r. Przebudowa Pałacu wraz z otoczeniem za Łazarza III Henckel von Donnersmarck (syna Karola) – 228 lat temu.

Ok. 1830r. Najważniejsza przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z parkiem za Hugona I Henckel von Donnersmarck, która zbiegła się z budową Huty Laura (1937) – ok. 180/190 lat temu. W tym czasie prawdopodobnie dobudowano kolejne skrzydła pałacu oraz ogrodzono park, postawiono bramy wjazdowe z kordegardą, oraz urządzono park na styl angielski (krajobrazowy).

1850r. Kolejna przebudowa pałacu oraz parku na styl romantyczny za Hugona II.

1900 r. (1880 r.) Pod koniec XIX w Donnersmarckowie opuścili pałac. Podobno wywieźli do Świerklańca co cenniejsze odmiany drzew i krzewów oraz wszystkie róże. Pałac stał się własnością Naczelnej Dyrekcji Kopalń firmy „Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo−Hutnicza” (Die Bergverwaltung der Vereinigte Konigs u. Laurahutte). W 1906 r. nowi właściciele przeprowadzili kanalizację zabudowań pałacowych. W początkach XX w. pałac był rezydencją dyrektora Zjednoczonych Hut Królewska i Laura − Ewalda Hilgera. W tym czasie Hilger wyremontował jedynie główne skrzydło Pałacu (w którym mieszkał), reszta popadała w ruinę. Założenie posiadało w swoich granicach sady, ogród warzywny, szklarnie. Zatrudniano sztab ogrodników, którzy jednak dbali jedynie o rośliny użytkowe, zaniedbując przy tym rośliny ozdobne w parku

(informacje ze Wspomnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej).

1915r. Ewald Hilger wyjeżdża do Berlina, a pałac na kilka lat pozostaje pusty.

1927 – 1932r. W pałacu mieszkał nowy Dyrektor Hut Królewska i Laura, Józef Kiedroń z żoną Zofią Kirkor-Kierdroniową. Żona nowego Dyrektora dokonała rewitalizacji nasadzeń ozdobnych w parku i w pobliżu pałacu; posadzono nowe krzewy ozdobne: rododendrony, migdałowce, weigele, róże. Nadal istniało obszerne ogrodnictwo, sady, warzywniki i szklarnie.

1929r. Nastała zima stulecia. Bardzo dużo starych drzew w Siemianowickim Parku jej nie przetrwało (dęby, graby).

1939 – 1945r. W trakcie wojny w pałacu stacjonowały wojska oraz powstańcy. Zrujnowano i splądrowano wtedy wnętrza pałacowe. Tzw. reforma rolna z 1944 roku i utworzenie na terenie folwarku dworskiego w Siemianowicach PGR przyczyniły się do dewastacji obiektów związanych z dawnymi dobrami dworskimi. Dotyczyło to zarówno obiektów gospodarczych jak i samych terenów parku i ogrodów. Z parku w Siemianowicach i Michałkowicach usuwano alpinaria, ogrody zimowe, palmiarnie, kaskady, groty, altany, bramy wjazdowe, dom odźwiernego, ujeżdżalnię i niedźwiedziarnię. Zniknąć musiały dekoracyjne ogrodzenia, bramy, lampy. Niszczono wszystko to, co kojarzyło się z poprzednią epoką panowania rodu Donnersmarck, Mieroszewskich i innych magnatów i potentatów Siemianowic. Scenerię parków pałacowych starano się zakłócić budując w ich wnętrzu: betonowy amfiteatr z kawiarnią, przychodnię lekarską. Wraz z reformą rolną postępowała rewolucja kulturalna, która miała zatrzeć ślady po klasie (wyższej) skazanej na unicestwienie i zapomnienie.

Po 1945r. Na terenie parku przypałacowego Utworzono ogólno dostępny Park Miejskinowe nasadzenia obejmowały głównie gatunki zimozielone (modrzewie, żywotniki, jałowce), postawiono amfiteatr, restaurację parkową, wybetonowano sadzawkę, powstały nowe alejki (inny przebieg niż historyczny układ), większość alejek w południowej części parku wyasfaltowano, w części północnej (bardziej leśnej) zachowały sie (lub utworzone nowe) drogi ziemne.

Lata 50/60-te XX w. Mieszkańcy Siemianowic wspominają że w parku było ładnie (przekaz ustny). Po II Wojnie Światowej Pałac przejęła kopalnia „Siemianowice” traktując go jako budynek mieszkalny dla swoich pracowników. Utworzono w nim również Szkołę Górniczą (do 1968) i przedszkole. W pałacu działał klub studencki, PTTK i zespoły artystyczne (chór kopalniany Chopin).

Lata 70-te XX w. Rozebrano budynki folwarku z 1709 roku. Pozostawiono jedynie spichlerz w którym utworzono Muzeum Miejskie.

Lata 80-te XX w. Na terenie zachodniego dziedzińca pałacowego znajdowały się ogródki działkowe, uprawy warzyw i kwiatów. Pałac (jak wynika ze zdjęć) popadał w ruinę i wymagał remontu. W miejscu dawnego folwarku wybudowano osiedle mieszkaniowe dla pracowników kopalni.

1990r. Pałac (w stanie ruiny) został przejęty przez władze miejskie od kopalni

Siemianowice

1991r. Zawiązała się Fundacja Pałac, która próbowała zebrać środki na remont.

1993r. Rozpoczęto prace remontowe dachu najstarszego skrzydła.

2005r. – 2013r. Zmiany właścicielskie.

2013 r. Pałac wraz z najbliższym otoczeniem kupił obecny właściciel, Grupa Saternus z Chorzowa. Obecnie trwa generalny remont i prace adaptacyjne pałacu i budynków gospodarczych.

Pałacowe Historie

Zapraszamy Państwa do lektury książki będącej zbiorem opowieści o Pałacu, w której prof. Zbigniew Kadłubek rozmawia ze świadkami historii Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

>> Pobierz publikację <<

Dream Silesia

O wykorzystaniu metodologii service design sprint w projektowaniu usług na obszarach rewitalizowanych na przykładzie międzynarodowego sympozjum „Urban Reneval – Co-Design Your P(a)Lace” zrealizowanego w Pałacu Inspiracji piszą Anna Bielak-Dworska i Piotr Bańczyk.

>> Pobierz publikację <<


Pałacowe Historie (Film)

Film "Pałacowe Historie" w reżyserii Bartka Bali to zbiór opowieści o historii Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich i jego rewitalizacji.

W filmie wystąpili: Anna Bielak-Dworska, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Zbigniew Bielak dr Jakub Halor, prof. Wilhelm Gorecki, Melchior Barszcz, Zbigniew Paweł Szandar Danuta Polok, Jacek Rzepczyk, Rafał Piech, Artur Bauc, prof. arch. Klaudiusz Fross Ireneusz Kuczmik, Grażyna Łuczak, Piotr Bańczyk. Rozmowy przeprowadził - dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek.

Film zrealizowano w ramach projektu: "Ogród Możliwości szansą na aktywizacje społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.